Revir je otvoren za slobodno pecanje i u novembru sve dok traje lepo vreme!